Thu Hoạch Sâm Bộ Nông Nghiệp

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″]