Sữa Hikid Premium ( Sữa Tách Béo ) Dành Cho Trẻ Dư Cân Nặng

560,000.00 550,000.00

✔Hikid Premium ( Tách béo )
✔Trọng lượng : 600G
✔Vị : Vani
✔Trẻ từ 1-9 tuổi
✔Đối tương: Dành cho các trẻ dư cân muốn tăng chiều cao tối đa