Cao Dán Hồng Sâm Trị Nhức Mỏi Hàn Quốc

    90,000.00 65,000.00

    Cao dán hồng sâm Hàn Quốc

    • Số lượng: 20 miếng dán/ 1 gói
    • Dán 1 ngày : 1 – 2 lần
    • Mỗi lần : 4 -6 tiếng